Elektrický lanový zdvihák UpPro a UpPro Cargo

Fungovanie lanového priebehového zdviháka

upPro a UpPro CargoPriebehový zdvihák je špeciálny zdvihák, pri ktorom sa lano neukladá na bubne. Oceľové lano beží lanovým pohonom okolo takzvaného hnacieho kotúča, aby dosiahlo požadovaný ťah, ktorý je potrebný k zdvihnutiu úžitkovej záťaže. Ťah sa vyrába trením medzi drážkou tvaru V hnacieho kotúča a oceľovým lanom. K tomu sa lano pritlačí prítlačným valčekom do pohonnej drážky. Pohonná rezerva je pritom taká veľká, že špičky zaťaženia, ktoré nastávajú pri rozjazde a brzdení, nemôžu viesť k prekĺzavaniu lana. Lano opúšťajúce priebehový zdvihák je bez záťaže a môže sa napríklad ukladať alebo voľne visieť. Lanový zdvihák sa spravidla upevňuje na pracovnú plošinu a pohybuje sa nahor a nadol na lane, ktoré visí na budove. Zdvihákové hnacie kotúče sú ideálnym pohonom pre visuté zariadenia na zdvíhanie osôb alebo pracovné plošiny s pohyblivou výškou. Pretože lano sa nemusí ukladať, je výška zdvihu v princípe neobmedzená.

Kvalitatívne znaky priebehových zdvihákov

 • silný a robustný 3-fázový asynchrónny motor s integrovanou tepelnou ochranou
 • motor a prípojková skriňa spôsob ochrany IP 55
 • robustný a pevný hliníkový liatinový kryt
 • pohon a hnací kotúč z tvrdenej ocele
 • zabezpečenie proti zlomeniu/zlyhaniu >4
 • veľká rezerva proti prekĺzavaniu lana (vyššie ako požaduje norma EN 1808)
 • mechanické odpojenie pri preťažení
 • upevnenie zdvihákov centrálnym 16 mm záťažovým čapom alebo dvoma skrutkami M10
 • každý priebehový zdvihák sa pred expedíciou testuje na 100 %
 • každý priebehový zdvihák sa expeduje s atestom a prehlásením CE
 • elektromotor s dodatočnou ochrannou strechou proti dažďu
 • ovládanie k dispozícii voliteľne pre jeden alebo dva zdviháky príp. diaľkové ovládanie
 • zvláštne ovládania na požiadanie
 • možnosť: koncový spínač pre jazdu nahor
 • možnosť: počítadlo hodín v prípojkovej skrini

Zachytávacie zariadenia (vypínanie pri preťažení alebo pri šikmej polohe) k dispozícii ako príslušenstvo.

Zariadenia pre transport osôb UpPro

Tieto priebehové zdviháky sú vyskúšané a spĺňajú normu EN 1808 “Bezpečnostné určenia pre visuté zariadenia na zdvíhanie osôb”. Všetky priebehové zdviháky majú certifikát CE a zakladajú sa na dlhoročnej skúsenosti našich partnerov v oblasti lanových priebehových zdvihákov. V rámci povolenia musí hnací kotúč zdviháka zvládnuť početné dynamické testy ako aj statický test pevnosti so 4-násobnou menovitou záťažou, aby sa potvrdil vysoký bezpečnostný štandard. Priebehové zdviháky pre transport osôb sú vybavené podľa normy EN 1808 mechanickým vypnutím pri preťažení.

Zariadenia pre transport materiálu UpPro Cargo

Zdviháky materiálu s úžitkovými záťažami od 600 – 3000 kg sú rozsiahlo preskúšané a spĺňajú technické normy. Všetky zdviháky majú certifikát CE a zakladajú sa na dlhoročnej skúsenosti našich partnerov v oblasti lanových priebehových zdvihákov. Všetky naše zdviháky absolvujú rozsiahly skúšobný program.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte TU.

Comments are closed