Zachytávacie zariadenie Blocstop™

Zachytávacie zariadenie Blocstop™

Pri transporte osôb je predpísané dodatočné zabezpečovacie zariadenie. Toto má pracovný kôš alebo plošinu, na ktorej sa nachádzajú osoby, istiť proti pádu.

Blocstop™ BSO robí presne to. Je malý, ľahký a kompaktný, upevní sa na pracovnú plošinu a bezpečnostné lano prebieha cezeň. Ak pri pohybe bezpečnostného lana rýchlosť prekročí určenú hodnotu, BSO sa automaticky zatvorí a záťaž bezpečne zachytí. Pritom je bezpečnostné lano držané medzi upínacími čeľusťami, ktoré bránia ďalšiemu sklzu. Povrch upínacích čeľustí je ale zároveň taký veľký, že lano sa nepoškodí. Konštrukcia zariadenia Blocstop™ sa kvôli bezpečnosti testuje s mnohonásobkom menovitej záťaže. Táto bezpečnosť je potvrdená certifikáciou podľa normy EN 1808 nezávislou certifikačnou inštitúciou.

zachytavacie zariadenie blocstopDva ďalšie modely rodiny Blocstop™ sú BSA a BS. Inak ako pri BSO uzatvára BSA svoje brzdové čeľuste nie pri prekročení rýchlosti, ale kontrolovaním nosného lana. BSA drží otvorený páka, ktorá sa opiera o nosné lano kladkou. Ak sa nosné lano pretrhne, chýba opora a BSA sa zatvorí. Presne ako pri BSO zadržia brzdové čeľuste bezpečnostné lano a zabránia tak zrúteniu závažia alebo plošiny. Pri plošinách s dvoma miestami zavesenia môže byť paralelným zoradením záťažových a bezpečnostných lán odhalená aj šikmá poloha plošiny.
Pri jednostrannom poklesnutí plošiny sa BSA uzatvorí na poklesnutej strane a zachytí tým plošinu skôr, ako by sa dosiahla kritická šikmá poloha.
BS pracuje podobne ako BSA, iba páka sa tu ovláda manuálne alebo mechanicky.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte TU.

Comments are closed