Zachytávacie zariadenie OSL a ISL

Zachytávacie zariadenie OSL

zachytavacie zariadenie OSLZachytávacie zariadenie DualLift OSL sa pri prekročení rýchlosti spustí automaticky, ak rýchlosť pádu prekročí 30 m/min (0,5 m/s). Integrovaný mechanizmus zvieracích čeľustí zastaví pohyb plošiny nadol v priebehu niekoľkých centimetrov.

Zabezpečenie proti šikmej polohe ISL

Zabezpečenie proti šikmej polohe ISLZachytávacie zariadenie proti šikmej polohe DualLift sa zatvorí, hneď ako uhol lana alebo plošiny prekročí 5-10°. Integrovaný mechanizmus zvieracích čeľustí zadrží lano a okamžite tým zastaví plošinu.

Zatiaľ čo zachytávacie zariadenie je vhodné hlavne pre koše a plošiny s jednobodovým zavesením alebo pre plošiny s C-držadlami, ponúka zabezpečenie šikmej polohy ISL optimálnu bezpečnosť pre dlhé plošiny s frontálnymi držadlami.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte TU.

Comments are closed