Certifikovaný servisný partner

Naši servisní technici sú každoročne preškolení a certifikovaní v súlade s normou EN1808. Takto máme vždy najaktuálnejšie vedomosti a zostávame na vrchole technických inovácií. Ako náš klient máte z toho priamy úžitok. Sme certifikovanými servisnými partnermi spoločností RIGID®, Tractel Greifzug® a DualLift®.

Opravy

Vykonávame ročné kontroly, opravy ako aj generálne kontroly elektrických lano-priebehových trakčných zdvihákov a zachytávačov pádu značiek:

  • RIGID® – zdviháky LTD a zachytávače pádu OSL
  • Tractel Greifzug® – zdviháky Tirak®, Minifor® a zachytávače pádu BLOCSTOP®
  • DualLift® – zdviháky UpPro a zachytávače pádu OSL

Vo vlastnom sklade disponujeme dostatočne širokou zásobou originálnych náhradných dielov, čím garantujeme krátke lehoty na vykonanie opráv. Naši servisní technici sú každoročne preškolení a certifikovaní. Takto máme vždy najaktuálnejšie vedomosti a zostávame na pulze technických inovácií.

Revízie

Bezpečné pracovné prostredie v súlade s platnými normami.
Na to sa môžete spoľahnúť, keď využijete odborné znalosti spoločnosti LiftTechnik s.r.o.

Naši certifikovaní inšpektori kontrolujú a certifikujú elektrické lano-priebehové trakčné zdviháky, zachytávače pádu a systémy zavesenia bremien.

Tiež by sme radi boli vašim poradcom. Predstavujeme riešenia a optimalizujeme pracovné procesy. Okamžite budete pracovať efektívnejšie.