Zachytávače pádu

Prehľad produktov

RIGID
OSL510

Zariadenie sa automaticky aktivuje pri prekročení rýchlosti 30m/min.(0,5m/s). Integrovaný mechanizmus blokovacích čelustí z kalenej ocele, zastaví spúšťanie lana v priebehu niekoľkých centimetrov.

TIRAK
Blocstop BSO1000

Pri transporte osôb je predpísané dodatočné zabezpečovacie zariadenie.
Blocstop BSO1000 Je malý, ľahký a kompaktný. Upevní sa na pracovnú plošinu a bezpečnostné lano prebieha cezeň. Ak pri pohybe bezpečnostného lana rýchlosť prekročí určenú hodnotu, BSO sa automaticky zatvorí a záťaž bezpečne zastaví.

DuaLift
UpSafe 0SL

UpSafe OSL je spoľahlivý a patentovaný brzdiaci systém ktorý znižuje nárazový faktor až o 20%. Spustí sa automaticky ak rýchlosť pádu prekročí 30m/min.( 0,5 m/s). Integrovaný mechanizmus zvieracích čelustí zastaví pohyb plošiny nadol v priebehu niekoľkých centimetrov.