Zachytávače pádu

Prehľad produktov

RIGID
OSL510

OSL510 je alternatíva ku Tractel Blocstop
BSO. Zariadenie sa automaticky aktivuje
pri prekročení rýchlosti 30m/min.(0,5m/s
). Integrovaný mechanizmus blokovacích
čelustí z kalenej ocele, zastaví spúšťanie
lana v priebehu niekoľkých centimetrov.

TIRAK
Blocstop BSO1000

Pri transporte osôb je predpísané dodatočné zabezpečovacie zariadenie.
Blocstop BSO1000 Je malý, ľahký a kompaktný. Upevní sa na pracovnú
plošinu a bezpečnostné lano prebieha cezeň. Ak pri pohybe bezpečnostného lana rýchlosť prekročí určenú hodnotu, BSO sa automaticky zatvorí a záťaž bezpečne zastaví.

DuaLift
UpSafe 0SL

UpSafe OSL je spoľahlivý a patentovaný brzdiaci systém ktorý znižuje nárazový faktor až o 20%. Spustí sa automaticky ak rýchlosť pádu prekročí 30m/min.
( 0,5 m/s). Integrovaný mechanizmus zvieracích čelustí zastaví pohyb plošiny nadol v priebehu niekoľkých centimetrov.