Možnosti použitia lanových zdvihákov

Montáže a servis výťahov​

zdviháky používané pri inštalácii výťahov bez lešenia na zdvíhanie plošín pre montáž výťahových koľajníc

Zdvíhanie a ťahanie bremien v stavebníctve a priemysle​

zdviháky používané na stavbách na zdvíhanie a ťahanie ťažkých bremien

Visuté pracovné plošiny pre: fasády, mosty, komíny, silá​

zdviháky používané na stavbách spolu s bezpečnostným zariadením, zachytávačom pádu, pri prácach vo výškach na pracovnej plošine

Veterné elektrárne​

zdviháky používané vo veterných elektrárňach na zdvíhanie servisného výťahu, alebo visutej pracovnej plošiny